965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

OBRA SUBVENCIONADA PER L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT: REPARACIÓ MURET CEMENTIRI

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinania del 18 de juliol de 2018, va aprovar la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Beniardà, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació, consistent en l’obra executada amb urgència el mes de març passat de reparació del muret en el camí del cementeri.

PUNT D’INFORMACIÓ CADASTRAL

L’Ajuntament de Beniardà està donat d’alta com a Punt d’Informació Cadastral (PIC) per realitzar consultes cadastrals i l’obtenció de certificados.

Si la persona sol·licitant és titular dels béns ha de presentar DNI, en cas d’actuar en representació de l’interessat, s’haurà aportar document acreditatiu de la representació signada per ambdues parts, així com còpia dels DNI.

Piscina Municipal

HORARI PISCINA MUNICIPAL
DILLUNS A DIVENDRES 11:30 – 14:00 h 16:00 – 19:00 h
DISSABTES I DIUMENGES 11:00 –  19:30 h
PREU ENTRADA
Adults Nens
Pase diari 2 € 1,5 €
Pase 15 díes 26 € 20 €
Pase 30 díes 48 € 36 €

 

Curs de natació per a nens 2018

Un any més i gràcies a l’Excma. Diputació d’Alacant, el mes de juliol tindrà lloc el curs de natació per a xiquets anivelles 1 i 2, per la qual cosa es prega a tots els xiquets i xiquetes, entre 4 i 14 anys, interessats a participar en la Campanya gratuïta de “Aprén a Nadar amb la Diputació”, poden informar-se i inscriure’s a l’Ajuntament fins al 29.06.2018

RESTABLIMENT PERÍODE DE CREMES

Per a general coneixement, es fa saber:

Per RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Directora General de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a gener 2018.

Queda restablit el període de cremes, mentre no es publique nova resolució, per a les següents accions o activitats:

-Crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

-Crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, confrontants o amb una proximitat menor a 500 metre d’aquells.

Les Cremes quedaran subjectes a les següents condicions:

– Només es posaran realitzar cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis siga 1.

– L’horari de cremes serà des de l’alba fins a les 13.30 hores, moment en el qual aquesta crema ha d’estar TOTALMENT EXTINGIDA.

– Estan PROHIBIDES les cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el Dilluns de Sant Vicent.

– La resta de condicions per a la realització de les cremes es manté segons el que s’estableix tant en la normativa vigent com en els Plans Locals de Cremes.

TOTES LES AUTORITZACIONS DE CREMES CONCEDIDES TORNEN A ESTAR VIGENTS

QUEDA RESTABLIT LA CONCESSIÓ DE PERMISOS DE CREMES

Beniardà, a 30 de gener de 2017

Actuació de Teatre – Patrocinat per Diputació d’Alacant

Actuació de Teatre – Patrocinat per Diputació d’Alacant

Un any més i gràcies a l’Excma. Diputació d’Alacant, dimarts que ve de Festes 08 d’agost, podrem gaudir de l’obra “Una herència de por” de la Companyia Set Comediants. L’obra es realitzarà a l’aire lliure, en la plaça de la Constitució a les 23:00h. L’accés és lliure i gratuït. Us esperem!!!

PATROCINA

LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Aumentar tamaño
Alto contraste

Pin It on Pinterest