965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

Equip de govern

Dª Rafaela Llorens Cepas

ALCALDESA

Administració i Hisenda(PSOE)

Dª Rosa Mª Reig Romá

TINENT D'ALCALDE

Festes, Agricultura, Educació i Esports(PSOE indep)

D. Víctor Enrique Romeu

REGIDOR

Urbanisme i Medi Ambent (PSOE)

D. Xavier Jordi Juan Senabre

REGIDOR

Sanitat i Assumptes Socials (PSOE indep)

Jorge Seguí Sanchez

REGIDOR