965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinania del 18 de juliol de 2018, va aprovar la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Beniardà, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació, consistent en l’obra executada amb urgència el mes de març passat de reparació del muret en el camí del cementeri.

Pin It on Pinterest

Share This