965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en sessió ordinania del 18 de juliol de 2018, va aprovar la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Beniardà, per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació, consistent en l’obra executada amb urgència el mes de març passat de reparació del muret en el camí del cementeri.