965 88 55 98 - Plaza Constitución, 1, 03517 Beniardá alcaldia@beniarda.es

Per a general coneixement, es fa saber:

Per RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2018, de la Directora General de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes per a gener 2018.

Queda restablit el període de cremes, mentre no es publique nova resolució, per a les següents accions o activitats:

-Crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals.

-Crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys forestals, confrontants o amb una proximitat menor a 500 metre d’aquells.

Les Cremes quedaran subjectes a les següents condicions:

– Només es posaran realitzar cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis siga 1.

– L’horari de cremes serà des de l’alba fins a les 13.30 hores, moment en el qual aquesta crema ha d’estar TOTALMENT EXTINGIDA.

– Estan PROHIBIDES les cremes en el període comprés entre el Dijous Sant i el Dilluns de Sant Vicent.

– La resta de condicions per a la realització de les cremes es manté segons el que s’estableix tant en la normativa vigent com en els Plans Locals de Cremes.

TOTES LES AUTORITZACIONS DE CREMES CONCEDIDES TORNEN A ESTAR VIGENTS

QUEDA RESTABLIT LA CONCESSIÓ DE PERMISOS DE CREMES

Beniardà, a 30 de gener de 2017